ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

опубліковано 27 лют. 2012 р., 11:05 Секретар сільради   [ оновлено 27 лют. 2012 р., 11:05 ]


РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ХІІІ сесія  VІ скликання

 

 

Рішення

 

«06»  січня  2012 року                                                                               №187 

 

Про сільський бюджет на 2012 рік

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»,частини 9 статті 75,статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

           1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2012 рік у сумі 597,1 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 591,7 тис. грн.., спеціального фонду бюджету 5,4 тис.грн.. (додаток №1).

 

 2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2012 рік у сумі 597,1 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 591,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  5,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

 

3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  1,0 тис.грн.

 

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:

-субвенція районному бюджету на виконання власних повноважень на фінансування спільних соціально-економічних програм  у сумі  26,2 тис.грн.

- вилучення в сумі 107,5 тис.грн.

 

 

 

            5.Надати право сільському голові укладати в установленому порядку договори про надання  короткотермінових позичок з управлінням державного казначейства України в Київській області.

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

нарахування на заробітну плату (код1120)

придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів (код 1132)

забезпечення продуктами харчування (код 1133)

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

обслуговування державного боргу

поточні трансферти населенню (код 1340)

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320)

 

  7. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

  8. Затвердити положення  про преміювання сільського голови, секретаря ради, головного бухгалтера, спеціалістів та працівників апарату виконавчого комітету Русанівської сільської ради. Дозволити сільському голові здійснювати преміювання згідно цього положення.

 

  9. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

            10. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування бюджету, фінансів  і цін.   

 

 

Сільський голова                                                 С.П.Соловей

 

 

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІІІ  сесія    VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„06”  січня 2012  року                                                      №188 

 

Про затвердження штатного розпису

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію Волівецької С.М. головного бухгалтера сільської ради про затвердження штатного розпису сільської ради, будинку культури, бібліотеки та пропозицію секретаря ради Семенюк В.Д., керуючись підп.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1.     Затвердити штатний розпис сільської ради в кількості 8 (вісім ) штатних одиниць:

Сільський голова – 1

Секретар ради – 1

Головний бухгалтер – 1

Землевпорядник – 1

Начальник ВОС(додатково обов’язки паспортиста та спеціаліста по субсидії) – 1

Касир – 0,5

Спеціаліст по обліку землі – 0,5                                                                              Сторож (додатково обов’язки водія) – 1

Прибиральниця – 0,5

Опалювач газового котла – 0,5

2. Затвердити штатний розпис по будинку культури в кількості 3 (три) штатні одиниці:

Директор будинку культури – 1

Художній керівник – 1

Керівник духового оркестру – 0,5

Технічний працівник – 0,5

5. Затвердити штатний розпис по бібліотеці в кількості 1,25 (одна ціла двадцять п’ять сотих) штатних одиниць:

Бібліотекар – 1

Технічний працівник – 0,25.

6.Затвердити надбавки :

 Прибиральниці с/ради 10% - за прибирання туалету, сторожу  нічні 40% від посадового окладу, бібліотекарю - за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу та  робити виплату за вислугу років.

7.Встановити розмір премії сільському голові в розмірі 60% .

Штатні розписи  установ погоджені вищестоящими організаціями додаються.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                            С.П.Соловей

 

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  У1 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  06січня  2012року                                                             № 189

Про план роботи сільської ради на 2012рік

 

                     Заслухавши та обговоривши доповідь Солов’я С.П., сільського голови, керуючись підп.7 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

 

 

                                 в и р і ш и л а :

 

 

1.Затвердити план роботи сільської ради на 2012рік ( згідно додатку).

 


Сільський голова                                                С.П.Соловей

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                        до рішення 13сесії сільської ради V1 скликання                                                                                        від 06 січня 2012 року № 189

ПЛАН роботи Русанівської сільської ради на 2012 рік

п/п

Назва    питання

 

Термін

проведення

Відповідальні

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

7.

І сесія

Про план роботи сільської ради на 2012р.

Про сільський бюджет на 2012р.

Про затвердження штатного розпису.

Про встановлення місцевих зборів.

Про встановлення ставки єдиного податку.

Про затвердження методитики розрахунку орендної  плати земельних ділянок,які перебувають у державній або комунальній власності.

Про затвердження методики розрахунку плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Русанів та с.Перше Травня.

січень

 

Соловей С.П.

Волівецька С.М

Волівецька С.М

Волівецька С.М

Соловей С.П.

 

Литовченко С.Д.

 

 

 

Соловей С.П.

Волівецька С.М.

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

ІІ сесія

Про благоустрій села Русанів та села Перше Травня.

Звіт про роботу комісії з питань освіти, культури, охорони здоров»я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

Про стан землекористування в селі.

квітень

 

Соловей С.П.

Бутенко М. І.

 

 

 

Литовченко С.Д.

 

1.

 

 

2.

3.

 

4.

 

5.

 

IІІ cесія

Про стан підготовки об’єктів соцкультпобуту до роботи в осінньо – зимовий період 2012 – 2013 р.р.

Про стан попередження правопорушень в селі.

Звіт про роботу комісії з питань планування бюджету, фінансів і цін.

Про затвердження тарифів на вивезення твердих побутових відходів.

Звіт депутата  Топіхи А.В.. про роботу на виборчому окрузі.

серпень

 

Соловей С. П.

 

 

Дільничний

Бурзак Г.М.

 

Соловей С.П..

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

ІV

Про хід виконання плану соціально – економічного та культурного розвитку села за 2012рік.

Про план соціально-економічного розвитку села на 2013рік.

Звіт депутата Іщенка В.П.. про роботу на виборчому окрузі.

грудень

 

Соловей С. П.

 

 

 

 

 

Семенюк В.Д.


Секретар сільської ради                                                   В.Д.СеменюкРУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

від  06січня  2012року                                                             № 190

 

 

                    Заслухавши звернення Київської обласної організації УТМР про продовження терміну користування мисливськими угіддями Броварським  районним мисливським господарством УТМР в межах раніше закріплених угідь, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону україни «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

                                     в и р і ш и л а :

1.Інформацію  Солов»я С.П., сільського голови, взяти до відома.

2.Продовжити термін користування мисливськими угіддями Броварським  районним мисливським господарством УТМР в межах раніше закріплених угідь на територі Русанівсьокї сільської ради на наступні 20 років.

3.Відповідальність за виконання даного рішення покласти на сільського голову Солов»я Сергія Петровича.

 

Сільський голова                                               С.П.Соловей

 

 

 


У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІІІ  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                      

                                                                                                                                      № 191 

від   6 січня     2012 року.

 

Про надання дозволу

на розробку проекту

землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

у власність гр. Проценко Т.В.

 

Керуючись п.34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні",  Постановою   КМУ №677 від 26.05.2004 року  "Про порядок затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок", ст.19,22,25,29,30,50 ЗУ "Про землеустрій", ст.12, 40,118,121 Земельного Кодексу України п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, враховуючи  заяву гр. Проценко Т.В.  від 04.01.2012року, сесія Русанівської сільської ради Броварського району Київської області –

 

Вирішила:

  1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценко Тетяні Василівні площею 0,15 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в с. Русанів по вул. Волошковій,2 за рахунок земель запасу Русанівської сільської ради ( угіддя-рілля) в адміністративних межах Русанівської сільської ради Броварського району Київської області.
  2. Рекомендувати Гр. Проценко Т.В. замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в осіб, які мають відповідні дозволи ( ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.
  3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в законодавчо визначеному порядку подати Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою.

 

 

Сільський голова                                                        С.П.Соловей

 

М.П.

 


У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІІІ  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                      

                                                                                                                                      №  192

від    6 січня    2011 року.

 

Про надання дозволу

на розроблення технічної

документації із землеустрою

щодо складання документів,

що посвідчують право постійного

користування на земельну ділянку 

територіальної громади села, на якій

розміщена будівля медамбулаторії.

 

 

                Керуючись ст. 34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні",   ст.19,22,25,29,30,50 ЗУ "Про землеустрій", ст. 40,92,118,120,122 Земельного Кодексу України п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, сесія Русанівської сільської ради Броварського району Київської області -

Вирішила:

 

Дати дозвіл на розроблення технічної  документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування на земельну ділянку  площею 0,30га для обслуговування приміщення медамбулаторії по вул. Шевченка,68 в с. Русанів   в  адмінмежах Русанівської сільської ради.

 

 


Сільський голова                                                        С.П.Соловей


 


У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІІІ  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                      

                                                                                                                                      №  193

від    6 січня    2011 року.

 

Про надання дозволу

на розроблення технічної

документації із землеустрою

щодо складання документів,

що посвідчують право постійного

користування на земельну ділянку 

територіальної громади села, на якій

розміщена будівля сільської ради.

 

 

                Керуючись ст. 34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні",   ст.19,22,25,29,30,50 ЗУ "Про землеустрій", ст. 40,92,118,120,122 Земельного Кодексу України п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, сесія Русанівської сільської ради Броварського району Київської області -

Вирішила:

 

Дати дозвіл на розроблення технічної  документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування на земельну ділянку  площею 0,20га для обслуговування приміщення Русанівської сільської ради по вул. Леніна,72 в с. Русанів   в  адмінмежах Русанівської сільської ради.


 

Сільський голова                                                        С.П.Соловей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments