опубліковано 26 вер. 2012 р., 12:08 Секретар сільради   [ оновлено 26 вер. 2012 р., 12:08 ]

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ    VI  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                         

від  12  вересня 2012 року.                                                                                №261

"Про внесення змін до рішення № 129 ІХ СЕСІЯ У СКЛИКАННЯ

від 30 березня 2007 року та договору  оренди землі ФГ "Петрівна".

 

               Розглянувши та обговоривши інформацію землевпорядника Литовченко С.Д. про внесення змін до рішення Русанівської сільської ради № 129 ІХ сесії У скликання від 30.03.2007 року  на земельну ділянку площею – 0,6018 га для обслуговування придбаних будівель та будівництва відкритого току в с. Русанів по вул. Молодіжній-11/ж, на території Русанівської сільської ради,  в зв'язку з виготовленням технічної документації по грошовій оцінці земель с. Русанів  Русанівської сільської ради, керуючись ст. 141, ст.12,124,186 п.2 Земельного Кодексу України  та ст.5 п.2 розділу УІІІ Закону України "Про оренду землі", сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Викласти п. 3 рішення ІХ сесії У скликання від 30.03.2007 року № 129 в наступній редакції:

«затвердити грошову оцінку земельної ділянки площею 0,6018 га , яка знаходиться в оренді ФГ "Петрівна"", визначену станом на 01.06.2012року в розмірі 164652  грн.48 копійок (сто шістдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят  дві  гривні 48 коп).

2.  Викласти п.4 рішення ІХ сесії У скликання від 30.03.2007 року № 129 в наступній редакції:

Передати ФГ "Петрівна" земельну ділянку площею 0.6018 га для обслуговування придбаних будівель та будівництва відкритого току в оренду терміном на 10 років в с. Русанів по вул. Молодіжній-11/ж  .

3. Викласти п. 5  рішення від 30.03.2007 року № 129 в наступній редакції:

Встановити орендну плату в розмірі 10%, що складає 16465 грн 25коп (шістнадцять тисяч чотириста шістдесят п'ять  гривень 25 копійок) в рік, на підставі довідки про грошову оцінку землі № 310 від 01.06.2012 року, яка становить 164 652 грн.48 копійок, місячну орендну плату в розмірі 1372грн 01 коп.

Орендна плата вноситься рівними частинами в сумі 1372 гривні 01 копійки  щомісячно, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, наступним за останнім календарним днем звітного ( податкового) місяця.

В разі невнесення орендної плати у вище вказані строки, сума заборгованості  вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

3.  Внести зміни до договору оренди землі № 4767 від 23 липня 2008 року реєстраційний № 040832500001, в зв'язку з внесенням вищезазначених змін до рішення Русанівської сільської ради № 129 від 30.03.2007року  .

 

 

 

 

Сільський голова                                    С.П.Соловей

 

 

 

 

 

Comments