ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

опубліковано 27 лют. 2012 р., 11:22 Секретар сільради   [ оновлено 27 лют. 2012 р., 11:40 ]


РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XIV  сесія    VI скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„17” лютого 2012  року                                                              194

 

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за  2011 рік.

 

      Заслухавши та обговоривши  звіт головного бухгалтера про виконання бюджету за 2011 рік, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, відповідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А

 

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2011 рік в сумі +24872,38 грн. (без урахування трансферт) та всього +24102,96грн., а саме :

 кошик закріплених доходів (І кошик)  не довиконано на -16501,72 грн., в тому числі по видах доходів:

- 11010100 «Податок на доходи найманих  осіб» -22098,64грн.

- 11011300 «Податок на доходи фізичних осіб» +643,75 грн.

- 11011400 «Податок на доходи фізичних осіб» -500,00 грн.

- 22090000 «Державне мито» +5453,17 грн.

 

Кошик власних доходів (ІІ кошик) виконано на +41374,10 грн., в тому числі по видах доходів:

- 11010400 «Фіксований податок на доходи» -765,00 грн.

- 11011600 «Фіксований податок на доходи» +425,00 грн.

- 11020000 «Податок на прибуток підприємства» +12,00 грн.

- 13000000 «Збори та плата за спеціальне використ.землі» +33862,92 грн.

- 16000000 «Окремі податки і збори» +1267,40 грн.

- 18000000 «Місцеві податки і збори» +3399,20 грн.

- 19000000 «Інші податки та збори» +3172,58 грн.

 

- 41030000 «Субвенції» -769,42 грн.

Бюджет за 2011 рік виконано на 104,82%.

2. Затвердити використання сільського бюджету за 2011 рік по установах  Русанівської сільської ради.

За 2011 рік дохідна частина бюджету Русанівської сільської ради склала – 3367202,96 грн., а саме:

11010400 – Фіксований податок на доходи осіб від зайняття підприєм.діяльн. – 135,00 грн.

18040100 – Збір за провадження торгівлі юрид.осіб – 2441,60 грн.

18040200 – Збір за провадження торгівлі з фізичних осіб – 1196,00 грн.

18040600 – Збір за провадження торгівлі – 2134,40 грн.

18040700 – Збір за провадження торгівлі – 1180,20 грн.

18040900 – Збір за провадження торгівлі – 47,00 грн.

19040100 – Фіксований сільськогосподарський податок – 12172,58 грн.

22090100 – Держ.мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т. ч. за оформлення документів на спадщину і дарування – 15176,92 грн.

22090400 – Держ. мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України – 276,25 грн.

41020300 – Дотації вирівнювання, що одержують з районних та міських бюджетів – 67700,00 грн.

41035203 – Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2246900,00 грн.

41021603 – Додаткова дотація з державного бюджету – 32000,00 грн.

41034503 – Субвенція з державного бюджету – 479230,58 грн.

11010100 – Податок з доходів найманих працівників – 279201,36 грн.

11020202 – Податок на прибуток підприємства – 12,00 грн.

13050100 – Земельний податок з юридичних осіб – 72742,14 грн.

13050200 – Орендна плата з юридичних осіб – 78060,05 грн.

13050300 – Земельний податок з фізичних осіб – 37207,77 грн.

13050500 – Орендна плата з фізичних осіб – 37052,96 грн.

16010200 – Комунальний податок – 1250,40 грн.

16010600 – Збір за видачу ордера на квартиру – 17,00 грн.

11011300 – Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) – 643,75 грн.

11011600 – Фіксований податок на доходи – 425,00 грн.

Залишок на початок року – 99449,80 грн.

Залишок на кінець року – 102617,25 грн.

1.     На балансі Русанівської сільської ради в 2011 році знаходились такі підрозділи:

-         сільська рада;

-         Русанівський НВК;

-         Медамбулаторія;

-         Будинок культури;

-         Бібліотека.

Витрати на утримання цих підрозділів за 2011 рік склали – 2884804,93 грн., а саме:

-         Русанівська сільська рада (управління) – 567385,10 грн.;

-         Русанівський НВК – 1970839,54 грн.;

-         Медамбулаторія – 251479,98 грн.;

-         Будинок культури – 50797,22 грн.;

-         Бібліотека – 36203,09 грн.;

-         Інші субвенції – 8100,00 грн.

На утримання даних підрозділів більшу половину витрат складає заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 2058036,59 грн.

За 2011 рік заборгованості по виплаті  заробітної плати не має:

                                                                                  видатки

- управління                з/плата                               283244,76 грн.          

                                    Нарахування                    102798,45 грн.

- освіта                          з/плата                             1023668,98 грн.

                                       Нарахування                    373635,20 грн.

- амбулаторія                з/плата                              140067,46 грн.

                                       Нарахування                      50844,49 грн.

- будинок культури      з/плата                                 35435,82 грн.

                                       Нарахування                       12863,22 грн.

- бібліотека                    з/плата                                26029,49 грн.

                                       Нарахування                         9448,72 грн.

Оплата використаних: електроенергії, природного газу, інших комунальних послуг проведена повністю за 2011 рік – 380048,15 грн., а саме:

 

    Видатки                         природ.газ                  ел.енергія            інші ком.послуги                                        

- управління                     29282,79 грн.             1633,64 грн.             294,90 грн.

- освіта                            257982,14 грн.           37719,17 грн.          4468,37 грн.

- амбулаторія                    42621,77 грн.             3238,05 грн.            354,91 грн.

- будинок культури                 -                            2452,41 грн.               –

За рік придбано:    медикаментів для амбулаторії на суму – 2457,51 грн.

                                 харчування дітей в НВК – 158350,61 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість, в тому числі прострочена, небюджетна та за бюджетними програмами, незареєстровані в органах Державної Казначейської Служби України фінансові зобов’язання, протоколи про бюджетні правопорушення станом на 01.01.2012 року відсутні. Різниця між касовими та фактичними видатками: списання матеріалів, медикаментів, які придбані в минулих роках чи придбані матеріали та медикаменти в цьому році – ще не використані. Придбані інші необоротні матеріальні активи по загальному та спеціальному фондах на суму 14258,36 грн.

 

 

Сільський голова                                                                    С.П.Соловей


РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XIV  сесія    VI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„17” лютого  2012  року                                                              195

 

Про внесення змін до рішення  ХІІІ сесії  VІ скликання

від 06.01.2012 року №187«Про сільський бюджет на 2012 рік»

       Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради про затвердження коштів по загальному та спеціальному фондах та внесення змін у видатковій частині бюджету на 2012 рік, керуючись ст.78 Бюджетного Кодексу України, згідно п.4 ст.14 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України» та ст.26 ч.1 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

Внести зміни по загальному фонду:

- направити кошти вільного залишку станом на 01.01.2012р. в сумі 101600 грн. по КФК 010116

на КЕКВ 1111 67500 грн.

на КЕКВ 1120  24500 грн                                                                                             на КЕКВ 1164   9300 грн.

на КЕКВ  1165  300грн.

              - приблизити асигнування  по КФК 110201

 по КЕКВ 1111 зменшити – 2000 грн. за грудень місяць 2012 року

 по КЕКВ 1111 збільшити +2000 грн. на лютий місяць 2012 року

 по КЕКВ 1120 зменшити – 700 грн. за грудень місяць 2012 року

 по КЕКВ 1120 збільшити +700 грн. на лютий місяць 2012 року

              - приблизити асигнування  по КФК 110204

 по КЕКВ 1111 зменшити – 3700 грн. за грудень місяць 2012 року

 по КЕКВ 1111 збільшити +3700 грн. на лютий місяць 2012 року

 по КЕКВ 1120 зменшити – 1300 грн. за грудень місяць 2012 року

 по КЕКВ 1120 збільшити +1300 грн. на лютий місяць 2012 року

            2. Внести зміни по спеціальному фонду (інші надходження) за рахунок вільного залишку станом на 01.01.2012р. на суму 13000 грн.:

 по КФК 170703 на КЕКВ 1163 13000 грн.

Сільський голова                                                            С.П.Соловей


РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         ___________________________________________________________

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ У1 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я

від 17лютого 2012року                                                                       № 196                                  

Про погодження  проекту рішення сільської ради   « Про встановлення місцевих зборів» Згідно з пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  з метою виконання норм податкового кодексу України, від  02.12.2010р. №2755-IV, Закону України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та  деяких інших законодавчих актів  України щодо спрощеної  системи оподаткування, обліку та звітності»,  Русанівська  сільська  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1.Погодити  проект рішення   сільської ради « Про встановлення місцевих зборів на 2013 рік» згідно додатку (додаток1).

 2. Виконкому сільської ради:

 2.1. З метою ознайомлення, отримання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ, організацій забезпечити опублікування проекту на сайті Русанівської сільської ради – rusaniv-rada.gov.ua http://www. та розмістити на сільській дошці об’яв.   Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 07453, Київська обл., Броварський  район, с. Русанів вул. Леніна,72 тел. 35-2-23, e-mail: sekretar@ rusaniv -rada.gov.ua

 2.2. Після опрацювання зауважень та пропозицій, дотримання процедури оприлюднення акту регуляторного впливу встановленої Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” внести проект рішення зазначеного в пункті 1 цього рішення на розгляд  наступної сесії сільської ради.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

 

Сільський голова                                    С.П.Соловей

 

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

    РІШЕННЯ 

 

Про встановлення місцевих зборів

           Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3,12.4,12.5 статті 12, статей 266, 267, 268 пункту 5 розділу Х1Х «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

1. Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 1 до цього Рішення.

 

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановленими у додатку 1 до цього Рішення.

 3. Виконавчому органу Русанівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення із додатками до органу державної податкової служби Броварського району.

 

Сільський голова                                       С.П.Соловей

 

 

 

                                                               Додаток 1

До проекту рішення  Русанівської сільської ради

Броварського району,Київської області

                                                  

.

Розділ 1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Платники збору:

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 

 

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та

 продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

 

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

3. Ставки збору:

3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг:

 - для  села Русанів та села Перше Травня -   0,1 МЗП

3.2. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах:                                        - для села Русанів та села Перше Травня  ( критерії) -   0,4 МЗП

3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць -  1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

 3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал:

- для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день - 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.7. Ставки збору округляються наступним чином - менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.   

4. Порядок придбання торгового патенту:

4.1. Для провадження передбачених цим Рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Рішення.

4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі
- підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості календарних днів року. 

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. Порядок та строки сплати збору:

5.1. Сплата збору здійснюється платниками, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

в) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями  Податкового кодексу України.

6. Порядок використання торгового патенту:

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту:

7.1. Короткотерміновий торговий патент - від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.2. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим Рішенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

7.3. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Рішення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  органу державної податкової служби Броварського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби Броварського району, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

Ш. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):

Ш.1. Податкові декларації (розрахунки),  подаються за базовий звітний  (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу  (у тому числі
в разі сплати квартальних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

 

 

Сільський голова                                С.П.Соловей

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Русанівської сільської  ради "Про всановлення місцевих зборів"

Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Методики проведення аналізу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

1.Опис проблеми

У зв'язку прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності з 01.01.2011 р., на виконання п.5 розділу XIX. Прикінцеві положення, Русанівській сільській раді необхідно  забезпечити прийняття рішеня щодо встановлення місцевих зборів  в межах ставок, установлених пп.267.3.1. вищезазначеного Кодексу.

 

2. Мета та завдання регулювання

Метою прийняття Русанівською сільською радою даного регуляторного акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;

- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих  зборів;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних зі справлянням обов'язкового місцевого збору Завданням запропонованого проекту рішення є: - встановлення розмірів ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у населених пунктах Русанівської сільської ради.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілі

Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній.

Правове регулювання ґрунтується на загальнообов'язковості рішення сільської  ради для виконання на території населених пунктів Русанівської сільської ради, що передбачено Податковим кодексом України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначених проблем шляхом прийняття регуляторного акта

Згідно зі ст.7,10,12,267, п.5 розділу ХІХ Податкового кодексу України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцевим радам надано право самостійного встановлення розміру ставок місцевого обов'язкового збору - збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Русанівської сільської ради "Про встановлення місцевих зборів".

Розробка вищезазначеного проекту рішення здійснювалась за принципами:

- доцільності,

- адекватності,

- прозорості,

- ефективності,

- передбачуваності,

- збалансованості.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.

Запропонований проект акту розроблено у відповідності до вимог діючого законодавства, що регламентує розмір ставок збору  у населених пунктах Русанівської сільської ради. Він максимально відповідає вимогам часу, стану та тим умовам, що склалися у селах і потребує затвердження Русанівською сільською радою.

В разі необхідності сільська рада матиме змогу вносити зміни та доповнення до даного проекту у відповідності до діючого законодавства та конкретних обставин.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не передбачається.


6. Очікувані результати дії акта

У процесі практичної реалізації зазначеного рішення забезпечується наступне:

 

Таблиця вигод і витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта)

Суб'єкти підприємницької діяльності

Гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності населених пунктів

Сплата збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у селах Жердова, Тарасівка, Вільне, Михайлівка, Підлісся, Куйбишев, Захарівка

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежено у часі, оскільки його прийняття є загальнообов'язковим до застосування на території  сіл  Русанів , Перше Травня та діє на широке коло суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб-підприємців), їх відокремлених підрозділів, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Цільова група:

суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти

 

Показники результативності:

Кількісні показники результативності акта – розмір надходжень від сплати до селищного бюджету

Якісні показники результативності акта – збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету села

 

9. Заходи з відстеження результативності акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відділом з питань економіки, фінансів та бухгалтерського обліку селищної ради у встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними показниками.

 


РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          __________________________________________________________________________

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н НЯ

 

Від  17 лютого 2012року                                                                 № 197

«Про   встановлення   ставки   єдиного податку  у відсотках (фіксованої ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня 2012 року   для фізичних   осіб - підприємців,   які здійснюють   господарську    діяльність,  залежно від  виду   господарської  діяльності з  розрахунку на календарний місяць на території Русаніівської сільської ради  на 2012 рік».

 

      Відповідно до п. 24 частини 1 ст.26, частини 1 ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4.4. ст.4, п.10.3. ст. 10, п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України, на підставі Закону України від 04.11.2011 року № 4014 - V1 «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності», який вступить в дію з 01 січня 2012 року, на виконання ст. 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  сесія Русанівської сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

1.      Встановити розмір ставки  єдиного податку у відсотках (фіксованої ставки) до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 1 січня 2012 року для фізичних осіб - підприємців осіб , які здійснюють господарську  діяльність, залежно  від виду  господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць на території Русанівської  сільської ради  на 2012 рік згідно додатку №1.

2.      Дане рішення вступає в силу з 2012 року згідно п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та  деяких інших законодавчих актів  України щодо спрощеної  системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 р. №4014-УІ, як вийняток  із положень  підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України від  02.12.2010р. №2755-ІУ.

3.       Секретарю сільської ради:

3.1   Оприлюднити   це рішення на сільській дошці оголошень  протягом 10 днів з дня прийняття.

3.2    Подати копію цього рішення до  Броварської  ОДПІ.

4.      Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну  депутатську  комісію   з  питань планування, бюджету, фінансів і цін:

 

Сільський голова                                    С.П.Соловей

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення №197  сесії VІ скликання,

                              Русаніівської  сільської ради

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про розмір ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності на 2012 рік по Русанівській сільській  раді

 1. Встановити ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року , та у відсотках до доходу для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 1.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

 1.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 2. Встановити ставки єдиного податку у відсотках для третьої і четвертої груп платників єдиного податку у розмірі:

 2.1. 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість ;

 2.2. 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 3. До першої групи відносяться - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

 4. До другої групи відносяться - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 - обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

 5. До третьої групи відносяться - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

 - обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

 6. До четвертої групи відносяться - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 - середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

 - обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

 7. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

 2) послуги з ремонту взуття;

 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

 12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

 23) послуги з ремонту годинників;

 24) послуги з ремонту велосипедів;

 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

 26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

 29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 31) послуги з виконання фоторобіт;

 32) послуги з оброблення плівок;

 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

 36) послуги перукарень;

 37) ритуальні послуги;

 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

 39) послуги домашньої прислуги;

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

Сільський голова                                С.П.Соловей

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу до рішення Русанівської сільської  ради від 17.02.2012року № 197«Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік на території Русанівської сільської  ради»

 

Назва регуляторного акта рішення Русанівської сільської  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік на території Русанівської сільської ради»

 

 1.Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 Згідно із п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» територіальній громаді Русанівської сільської  ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Верховною радою України 02.12.2010 р. №2756-IV прийнято Податковий Кодекс України, який визначає новий перелік місцевих податків і зборів та засади їх справляння. Також Законом України від 04.11.2011 року № 4014 - V1 «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності», який вступить в дію з 01 січня 2012 року, встановлено порядок затвердження єдиного податку. Так, згідно Податкового Кодексу до складу місцевих податків і зборів входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. У той же час, норми, які раніше регулювали порядок сплати місцевих податків і зборів припинили чинність. Тобто даним законодавчим актом скасовано дію раніше діючих Закону України від 25.06.1991р. №1251 – ХІІ «Про систему оподаткування» із внесеними до нього змінами, Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 «Про місцеві податки і збори» із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 28.06.1999 №761/99 «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору» відповідно і рішення Красилівської сільської  ради «Про затвердження Положення про порядок сплати місцевих податків і зборів» від 12.01.2011 року. Тому у зв’язку з вимогами Закону України від 11.09.2003р. № 1160-VI «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 01.07.2010 №2388 – VI із внесеними до нього змінами, виникла потреба у створенні проекту рішення Красилівської сільської  ради «Про затвердження Положення про місцеві податки та збори на 2012 рік» з урахуванням норм чинного законодавства. Таким чином, проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає в установлені та затверджені нового переліку податків і зборів, які мають діяти на території Русанівської сільської  ради та встановлені порядку їх справляння.

 

 2. Цілі державного регулювання

  Метою прийняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на 2012 рік на території Русанівської сільської  ради» є впорядкування механізму сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства, зручність в застосуванні Положень про місцеві податки та збори та збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету.

 

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей .

  Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найефективнішим, оскільки визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

 

 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

 Наслідком прийняття регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

  приведення порядку справляння місцевих податків і зборів на території Русанівської сільської  ради відповідно до норм чинного законодавства;

  спрощення у використанні юридичними особами та фізичними особами – підприємцями Положення про місцеві податки і збори;

  збільшення надходжень до міського бюджету на виконання власних повноважень.

 Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені.

 

 5.Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність чинному законодавству порядку сплати місцевих податків та зборів на території Русанівської сільської  ради, спрощують використання суб’єктами підприємницької діяльності нормативних актів Русанівської сільської  ради щодо сплати місцевих податків і зборів та не вимагають додаткових затрат.

 

 6. Очікувані результати прийняття акта

  Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування сплати місцевих податків і зборів та збільшення надходжень до міського бюджету.

 

 7. Показники результативності акта

  Показником результативності даного акту є збільшення надходжень до міського бюджету.

 

 8. Строк дії акта

  Термін дії запропонованого регуляторного акта - довгостроковий. За підсумками аналізу відстеження його результативності можуть вноситись відповідні зміни, а також у разі прийняття урядом змін до діючого законодавства в частині порядку справляння місцевих податків і збрів.

 

 9. Заходи з відстеження результативності акта

 Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю та аналізу за надходженням коштів до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

 

Секретар                                        В.Д.Семенюк

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  17 лютого  2012 року                                                                №   198

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

складання документів, що посвідчують право власності на земельні

ділянки та передачу земельних ділянок у власність

гр. Шеремети С.

       Розглянувши, виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам, врахувавши зміни площ земельних ділянок громадян виявлені при інструментальному обмірі та керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118,121 Земельного Кодексу України сільська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити виготовлену технічну документацію  ТОВ "Укргеоземпроект"  щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку гр. Шереметі С. площею 0,7000га для ведення особистого селянського господарства в с. Перше Травня в. Першотравневій в адмінмежах Русанівської сільської ради.

2.Передати земельну ділянку у власність гр. Шереметі С., врахувавши зміни площі земельної ділянки, які були виявлені при інструментальному обмірі.

3.Доручити ТОВ " Укргеоземпроект "   виготовити державний акт на право  власності на землю.

4.Землевпорядній службі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.

 

Сільський голова                                                       С.П.Соловей

 

Землевпорядник сільської ради                                     С.Д. Литовченко

                                                                                  

 

                                                                               

 


УКРАЇНА

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІУ СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від    17 лютого 2012 року                                                                №  199  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо

складання документів, що посвідчують право власності на земельні

ділянки та передачу земельних ділянок у власність

громадянам України.

       Розглянувши, виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадянам, врахувавши зміни площ земельних ділянок громадян виявлені при інструментальному обмірі та керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12,118,120,121 Земельного Кодексу України сільська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити виготовлену технічну документацію   ТОВ "ГеоЗемПлан"  щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які були надані для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, ведення особистого селянського господарства громадянам  України, згідно з додатком.

2.Передати земельні ділянки у власність громадянам України врахувавши зміни площ земельних ділянок, які були виявлені при інструментальному обмірі.

3.Доручити     ТОВ " ГеоЗемПлан "   виготовити державні акти на право  власності на землю.

4.Землевпорядній службі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.

 

Сільський голова                                                       С.П.Соловей

 

Землевпорядник сільської ради                                     С.Д. Литовченко

                                                                                  

 

 Додаток до рішення № 199    

_14_сесії__УІ__скликання 

від 17 лютого  2012 р.

 

 

 

СПИСОК ГРОМАДЯН, ЯКИМ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНІ

ДІЛЯНКИ У  ВЛАСНІСТЬ.

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові, адреса

Всього, га

Буд-ва та обслуг. Жит. Будинку

Ведення особ. Селян. Господарства

1.

Стучинська Галина Анатоліївна с. Перше Травня в. Першотравнева,15

0,2724

0,2500

0,0224

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                   С.П.Соловей

 

Землевпорядник                                                        С.Д.Литовченко

 

 

У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІУ СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                      

 №   200   

 

від    17  лютого  2012 року.                       

 

Про розгляд заяви громадянина Середи В.Г. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Русанів по в. Перемоги.

 

 Розглянувши заяву громадянина Середи В.Г. про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільської ради в с. Русанів по в. Перемоги, керуючись ст.12,118 Земельного Кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати згоду на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Середі Віктору Григоровичу площею 0,1998 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу (угіддя - сіножаті) сільської ради в с. Русанів по в. Перемоги  в адмінмежах Русанівської сільської ради.

 

2. Роботи з розробки проекту розпочати після укладання Вами договору з землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на їх виконання.

     Проект відведення земельної ділянки погодити згідно чинного законодавства.

3.Проект відведення земельної ділянки не дає права на її використання до встановлення меж  цієї ділянки в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї та державної реєстрації.

 

 Сільський голова                                                            С.П.Соловей
У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІУ  СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                      

                                                                                                                                      №201

від  17 лютого 2012 року.

Про надання дозволу

на розроблення технічної

документації із землеустрою

щодо складання документів,

що посвідчують право на

земельну ділянку 

гр. Варичу Петру Петровичу.

 

                Керуючись ст. 34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні",   ст.19,22,25,29,30,50 ЗУ "Про землеустрій", ст. 40,118,121 Земельного Кодексу України п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, враховуючи заяву гр. Варича П.П., сесія Русанівської сільської ради Броварського району Київської області -

Вирішила:

  1. Дати дозвіл на розроблення технічної  документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Варичу Петру Петровичу площею 0,13га   для ведення особистого селянського господарства в с. Русанів по вул. Постишева в адміністративних межах Русанівської сільської ради Броварського району Київської області.
  2. Рекомендувати гр. Варичу П.П. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.
  3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують   право власності на земельну ділянку гр. Варичу П.П. в законодавчо визначеному порядку подати на затвердження до Русанівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

Сільський голова                                                        С.П.Соловей

 

М.П.

 


У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІУ  СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                       

                                                                                                                                      № 202 

від  17 лютого 2012 року.

Про надання дозволу

на розроблення технічної

документації із землеустрою

щодо складання документів,

що посвідчують право на

земельну ділянку 

гр. Чумаковій Ганні Василіївні.

 

                Керуючись ст. 34 ст.26 Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні",   ст.19,22,25,29,30,50 ЗУ "Про землеустрій", ст. 40,118,120,121 Земельного Кодексу України п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, враховуючи заяву гр. Чумакової Г.В., сесія Русанівської сільської ради Броварського району Київської області -

Вирішила:

  1. Дати дозвіл на розроблення технічної  документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку гр. Чумаковій Ганні Василіївні площею 0,128га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  в с. Русанів по вул. Постишева,3 в адміністративних межах Русанівської сільської ради Броварського району Київської області.
  2. Рекомендувати гр. Чумаковій Г.В. замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку в осіб, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання землевпорядно-геодезичних видів робіт.
  3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують   право власності на земельну ділянку гр. Чумаковій Г.В. в законодавчо визначеному порядку подати на затвердження до Русанівської сільської ради Броварського району Київської області.

 

Сільський голова                                                        С.П.Соловей

 


 


У К Р А Ї Н А

 

РУСАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІУ СЕСІЯ УІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ                                            

 

від   17   лютого  2012 року.                                                                 №203        

 

Про розгляд заяви громадянки Красинської Л.М. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Русанів по в. Партизанській.

 

 Розглянувши заяву громадянки Красинської Л.М. про надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільської ради в с. Русанів по в. Партизанській, керуючись ст.12,118 Земельного Кодексу України та п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати згоду на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність гр. Красинській Любові Миколаївні площею 0,18 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу (угіддя - рілля) сільської ради в с. Русанів по в. Партизанській  в адмінмежах Русанівської сільської ради.

 

2. Роботи з розробки проекту розпочати після укладання Вами договору з землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на їх виконання.

     Проект відведення земельної ділянки погодити згідно чинного законодавства.

3.Проект відведення земельної ділянки не дає права на її використання до встановлення меж  цієї ділянки в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї та державної реєстрації.

 

 

 Сільський голова                                                            С.П.Соловей 

      

 

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ УIСКЛИКАННЯ

 

 

    РІШЕННЯ

від  17 лютого 2012року                                                             № 204

 

Про затвердження розпоряджень сільського голови

                Заслухавши  та обговоривши інформацію Волівецької С.М..голоовного бухгалтера ради, керуючись підп.5 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А  :

1.Затвердити розпорядження сільського голови   :

№ 2 від 03.01.2012року «Про виплату за вислугу років»;

№5 від 23.01.2012року «Про упорядкування структури та умов оплати праці сільського голови , секретаря ради, головного бухгалтера, спеціалістів та працівників апарату виконавчого комітету;

№6 від 23.01.2012року «Про виплату премії за січень місяць 2012року»;

№7 від 23.01.2012року «Про індексацію грошових доходів»


 

Сільський голова                                        С.П.Соловей

 

 

 

 


РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ  УI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  17 лютого  2012року                                                             № 205

 

Про затвердження розміру премії сільському голові

 

 

                  Заслухавши та обговоривши інформацію  Волівецької С.М.голвного бухгалтера ради, керуючись підп.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                        В и р і ш и л а :

 

1.Затвердити  розмір премії сільському голові за грудень 2011року в розмірі 60% та січень 2012року 60%, на лютий,березень, квітень 2012року  60%.

 

 

Сільський голова                                           С.П.Соловей

 

 

 

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XIV  сесія    VI скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„17” лютого 2012  року                                                              № 206

 

Про передачу об’єктів комунальної власності в безоплатне користування та передачу основних засобів, матеріальних цінностей, штатної чисельності Русанівської медамбулаторії та Русанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» з балансу сільської ради на баланс центральної районної лікарні та відділу освіти Броварської РДА.

 

      Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови про порядок фінансування медичної амбулаторії та навчально-виховного комплексу, керуючись ст..89 Бюджетного кодексу України, розпорядженнями Броварської РДА від 04.11.2011р.№1869 «Про порядок фінансування сільських дільничних лікарень, медичних амбулаторій, фельдшерських пунктів», від 08.12.2011р.№2000 «Про порядок фінансування закладів освіти Броварської районної державної адміністрації», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити акти передачі основних засобів, матеріальних цінностей, штатної чисельності Русанівської медамбулаторії та Русанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок» з балансу сільської ради на баланс центральної районної лікарні та відділу освіти Броварської РДА.

 

2. Передати в безоплатне тимчасове користування відділу освіти Броварської РДА наступне майно:

- приміщення їдальні, інвентарний №10310022;

- майстерню, інвентарний №10310023;

- приміщення школи, інвентарний №10310001;

- сарай, інвентарний №10310004;

- скважину, інвентарний №10310005;

- альтанку, інвентарний №10310010;

- альтанку, інвентарний №10310011;

- паливну міні котельню, інвентарний №10410005.

 

3. Передати в безоплатне тимчасове користування центральній районній лікарні наступне майно:

- приміщення медамбулаторії, інвентарний №10310073;

- скважину медамбулаторії, інвентарний №10330000;

- сарай-гараж, інвентарний №10320000.

 

4. Сільському голові доручити укласти договори безоплатного тимчасового користування майном комунальної власності громади Русанівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                    С.П.Соловей

 

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  17 лютого 2012 року                                                     № 207

 

Про звільнення від сплати за харчування дітей в НВК

 

 

                       Розглянувши клопотання адміністрації НВК «ЗОШ 1-Ш ст.-ДНЗ» про звільнення від      сплати   за  харчування          дітей   з сімей пільгнових категорій,  керуючись     пунктом 23   частини    1 статті    26

Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

                                          В И Р І Ш И Л А  :

 

1.Звільнити від сплати за харчування дітей пільгових категорій :

Вірич Світлану Вікторівну 9 клас

Пузир Юлія Анатоліївну    11 клас

Іщенка Андрія Вікторовича  8 клас

Мальцева Іллю Руслановича  9 клас

 

 

Сільський голова                                         С.П.Соловей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments